เทศบาลตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150 โทร.043 754 134
​​

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ​​


 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000007
วันนี้ 000036
วานนี้ 000033
เดือนนี้ 001158
เดือนก่อน 000602
ปีนี้ 007587
ปีก่อน 004244
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 - 9 ก.ย. 64(ดู 16) 
  ข้อกำหนดออกตามความใน มาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๕) - 13 ก.ค. 64(ดู 56) 
  ประกาศสภาเทศบาลตำบลขามเรียง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2564 - 4 มิ.ย. 64(ดู 69) 
  ประกาศสภาเทศบาลตำบลขามเรียง เรื่อง กำหนดวันประชุมสภาเทศบาลตำบลขามเรียง สมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 - 4 มิ.ย. 64(ดู 53) 
  ประกาศสภาเทศบาลตำบลขามเรียง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลขามเรียง สมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 - 4 มิ.ย. 64(ดู 52) 
  ประกาศสภาเทศบาลตำบลขามเรียง เรื่อง ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลขามเรียง สมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 - 4 มิ.ย. 64(ดู 51) 
  ประกาศเทศบาลตำบลขามเรียง เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 - 26 เม.ย. 64(ดู 123) 
  ประกาศเทศบาลตำบลขามเรียง เรื่อง การขึ้นบัญชีผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 - 23 ส.ค. 64(ดู 69) 
  ประกาศเทศบาลตำบลขามเรียง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (กำหนด วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรร) - 17 ส.ค. 64(ดู 57) 
  ประกาศเทศบาลตำบลขามเรียง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำงบประมาณ 2564  - 28 ก.ค. 64(ดู 59) 
  ประกาศเทศบาลตำบลขามเรียง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา - 17 ก.พ. 64(ดู 156) 
  ประกาศเทศตำบลขามเรียง เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหาร - 6 ต.ค. 63(ดู 202) 
  ประกาศเทศบาลตำบลขามเรียง เรื่อง การขึ้นบัญชีผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (คุณวุฒิ) - 18 ส.ค. 63(ดู 246) 
  ประกาศเทศบาลตำบลขามเรียง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเปฌนพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (คุณวุฒิ) กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรร - 7 ส.ค. 63(ดู 355) 

ภาพกิจกรรม

ได้รับแจ้งเหตุไฟไหม้บ้าน เลขที่16 บ้านมะกอก (ดู 2)

ลงพื้นที่ออกเยี่ยมเป็นขวัญและกำลังใจ พร้อมมอบถุงปันสุข (ดู 3)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

สธ.เผยไทยเสี่ยงไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ระบาดเพิ่มขึ้น ลั่นสถานการณ์ยืดเยื้อเกิน 2 เดือน จับตาพิเศษ “อิตาลี” ขณะที่คนไทยจากอู่ฮั่นหายป่วยกลับบ้านได้ สั่งนำเข้ายาฟาวิพิราเวียร์เพิ่ม สำรองใช้รักษาคนไข้หนัก (ดู 139)

follow us in feedly อาการไวรัสโคโรน่า อาการแบบไหนเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (ดู 216)

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

วัดป่าดอนหนาด (ดู 1144)

ผลิตภัณฑ์เด่น

กลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านโนนแสบง (ดู 1129)

ดาวน์โหลดใหม่

  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 : [14 ก.ย. 64]
  แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมครั้งที่6 : [3 ก.ย. 64]
  แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมครั้งที่7 : [3 ก.ย. 64]
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลขามเรียง (ครั้งแรก)ประจำปี 2564 : [15 ก.ค. 64]
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลขามเรียงสมัยที่1 ครั้งที่1 ประจำปี 2564 : [15 ก.ค. 64]
  แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2564-2566 : [13 ก.ค. 64]
  แบบคำร้องเรียนร้องทุกข์ : [11 มิ.ย. 64]
  แบบคำร้องขอน้ำประปา : [11 มิ.ย. 64]
  แบบคำร้องทั่วไป : [11 มิ.ย. 64]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การเปิดโอกาสมีส่วนร่วม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร