รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี


ออนไลน์ : 14

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี วันที่ โหลด
รายงายผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564   30 ก.ย. 64 28
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564   13 พ.ค. 64 93
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562   13 ก.ค. 63 181