รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี


ออนไลน์ : 16

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี วันที่ โหลด
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564   13 พ.ค. 64 30
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562   13 ก.ค. 63 106