การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 13

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2565   4 เม.ย. 65 25
แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2564-2566   13 ก.ค. 64 153
แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2561-2563   13 ก.ค. 63 200