การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 21

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2564-2566   13 ก.ค. 64 60
แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2561-2563   13 ก.ค. 63 129