การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต


ออนไลน์ : 22

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต วันที่ โหลด
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลขามเรียง 2563   12 พ.ค. 64 39
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลขามเรียง   13 ก.ค. 63 112