อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 13

งานป้องกันฯออกส่งน้ำให้ชาวบ้าน บ้านกุดหัวช้าง เพื่ออุปโภคบริโภค

วันพฤหัสบดี ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2564 นายปราการ เจริญสุรสกล นายกเทศมนตรีตำบลขามเรียง มอบหมายให้ งานป้องกันฯออกส่งน้ำให้ชาวบ้าน บ้านกุดหัวช้าง เพื่ออุปโภคบริโภค ... วันที่ 7 ต.ค. 64 (ดูู 151)

ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน ทำแนวกระสอบทรายกั้นน้ำที่ล้นตลิ่ง พร้อมร่วมรับประทานอาหารกับชาวบ้าน ณ กุดคำฮิง บ้านดอนนา

วันพุธ ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2564 นายปราการ เจริญสุรสกล นายกเทศมนตรีตำบลขามเรียง พร้อมด้วยนายประทวน อรรคฮาตศรี รองนายกเทศมนตรีตำบลขามเรียง ,สมาชิกสภาเทศบาล ,ผู้นำหมู่บ้าน ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน ทำแนวกระสอบทรายกั้นน้ำที่ล้นตลิ่ง พร้อมร่วมรับประทานอาหารกับชาวบ้าน ณ กุดคำฮิง บ้านดอนนา ... วันที่ 6 ต.ค. 64 (ดูู 161)

ลงพื้นที่สำรวจเพื่อเตรียมความพร้อมรับน้ำจากแม่น้ำชีที่ล้นตลิ่ง และเตรียมกระสอบทรายกั้นในพื้นที่ ณ บ้านกุดหัวช้าง

วันอังคาร ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2564 นายปราการ เจริญสุรสกล นายกเทศมนตรีตำบลขามเรียง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลขามเรียง ลงพื้นที่สำรวจเพื่อเตรียมความพร้อมรับน้ำจากแม่น้ำชีที่ล้นตลิ่ง และเตรียมกระสอบทรายกั้นในพื้นที่ ณ บ้านกุดหัวช้าง ... วันที่ 5 ต.ค. 64 (ดูู 93)

ลงตรวจเยี่ยมพื้นที้หมู่บ้านในลุ่มน้ำชี กลุ่มเสี่ยง บ้านกุดหัวช้าง

วันอังคาร ที่ 5 ตุลาคม 2564 นายเศรษฐา เณรสุวรรณ นายอำเภอกันทรวิชัย และนายปราการ เจริญสุรสกล นายกเทศมนตรีตำบลขามเรียง ให้การต้อนรับท่านเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ในการลงตรวจเยี่ยมพื้นที้หมู่บ้านในลุ่มน้ำชี กลุ่มเสี่ยง บ้านกุดหัวช้าง หมู่ที่11 ตำบลขามเรียง โดยมีป..... วันที่ 5 ต.ค. 64 (ดูู 124)

ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการขุดลอกหนองกุดหัวช้าง บ้านกุดหัวช้าง

วันอังคาร ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2564 นายปราการ เจริญสุรสกล นายกเทศมนตรีตำบลขามเรียง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร,รองปลัดเทศบาล ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการขุดลอกหนองกุดหัวช้าง บ้านกุดหัวช้าง หมู่ที่ 11 ตำบลขามเรียง เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้สำหรับการเกษตรและอุปโภคบริโภค ... วันที่ 5 ต.ค. 64 (ดูู 109)

ลงพื้นที่ซ่อมแซมผิวถนนที่ชำรุดเสียหาย

วันพุธที่ 29 กันยายน พ.ศ.2564 นายปราการ เจริญสุรสกล นายกเทศมนตรีตำบลขามเรียง มอบหมายให้กองช่าง ลงพื้นที่ซ่อมแซมผิวถนนที่ชำรุดเสียหาย เส้นทาง -วัดกู่แก้ว-บ้านดอนหน่อง -แยกไฟแดง-อาคารพละ -เส้น มมส.-ทางเข้าบ้านดอนนา เพื่อให้ประชาชนและนิสิตนักศึกษา สัญจรได้สะดวกปลอดภัย   ... วันที่ 29 ก.ย. 64 (ดูู 146)

การประชุมสภาเทศบาลตำบลขามเรียง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 การประชุมสภาเทศบาลตำบลขามเรียง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลขามเรียง ... วันที่ 28 ก.ย. 64 (ดูู 114)

ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานวางท่อระบายน้ำ บ้านดอนหน่อง หมู่ที่ 8 ตำบลขามเรียง

วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 นายปราการ เจริญสุรสกล นายกเทศมนตรีตำบลขามเรียง มอบหมายให้ นายชวนชัย บัวทอง รองนายกเทศมนตรีตำบลขามเรียง,นายประทวน อรรคฮาตศรี รองนายกเทศมนตรีตำบลขามเรียงและนายวิชิต วงษ์ราชา เลขานุการนายกเทศมนตรี ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานวางท่อระบายน้ำ บ้านดอนหน่อง หมู่ที่ 8 ตำบลขา..... วันที่ 27 ก.ย. 64 (ดูู 97)

ได้รับแจ้งเหตุไฟไหม้บ้าน เลขที่16 บ้านมะกอก

วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 21.30 น. ได้รับแจ้งเหตุไฟไหม้บ้าน เลขที่16 บ้านมะกอก หมู่ที่18 ตำบลขามเรียง จึงได้รุดไปตรวจสอบพร้อมรถดับเพลิงเทศบาลตำบลขามเรียง ร่วมกับรถดับเพลิง อบต.ท่าสองคอน ,ทต.ท่าขอนยาง ,อบต.เขวาใหญ่ ,รถดับเพลิง มมส.,กู้ภัยอโสกขามเรียง กู้ภัยท่าสองคอน ,อาสาสมัครดับเพลิ..... วันที่ 24 ก.ย. 64 (ดูู 118)

ลงพื้นที่ออกเยี่ยมเป็นขวัญและกำลังใจ พร้อมมอบถุงปันสุข

วันศุกร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ.2564 นายปราการ เจริญสุรสกล นายกเทศมนตรีตำบลขามเรียง,คณะผู้บริหาร,ประธานสภาเทศบาล,สมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่ออกเยี่ยมเป็นขวัญและกำลังใจ พร้อมมอบถุงปันสุข ให่แก่คุณพ่อแผลง ขันสัมฤทธิ์ เนื่องจากบ้านถูกไฟใหม้ทั้งหลัง ณ บ้านมะกอก หมู่ที่ 18 ตำบลขามเรียง ... วันที่ 24 ก.ย. 64 (ดูู 119)

ลงพื้นทีสำรวจความเสียหายเพื่อดำเนินการช่วยเหลือต่อไป

วันศุกร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ.2564 นายปราการ เจริญสุรสกล นายกเทศมนตรีตำบลขามเรียง มอบหมายให้ ฝ่ายปกครองและงานป้องกันฯ ลงพื้นทีสำรวจความเสียหายเพื่อดำเนินการช่วยเหลือต่อไป ... วันที่ 24 ก.ย. 64 (ดูู 88)

เยี่ยมเยือนให้กำลังใจ และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับครอบครัวของนางคำเผย ขันสัมฤทธิ์ ณ บ้านเลขที่ 16 บ้านมะกอก ม.18 ต.ขามเรียง

วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลขามเรียง ร่วมกับอำเภอกัทรวิชัย ,ผู้นำหมู่บ้านมะกอก ร่วมให้การต้อนรับ นางพรศรี ตรงศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดมหาสารคาม และผู้แทนสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม ในโอกาสลงพื้นที่ &nbs..... วันที่ 24 ก.ย. 64 (ดูู 118)

ลงพื้นที่นำเรือลงช่วยชาวบ้านโขงกุดเวียน รื้อวัชพืชออกจากทางน้ำไหล พร้อมมอบเครื่องดื่มสนับสนุนด้วย

วันที่ 24 กันยายน 2564 นายปราการ เจริญสุรสกล นายกเทศมนตรีตำบลขามเรียง มอบหมายให้นายชวยชัย บัวทอง รองนายกเทศมนตรีตำบลขามเรียงและนายประทวน อรรคฮาตศรี รองนายกเทศมนตรีตำบลขามเรียง พร้อมด้วย คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลขามเรียง ,เจ้าหน้าที่เทศบาล ลงพื้นที่นำเรือลงช่วยชาวบ้านโขงกุดเวีย..... วันที่ 24 ก.ย. 64 (ดูู 84)

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ยากไร้ บ้านมะกอก และบ้านดอนหน่อง ตำบลขามเรียง

วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 นายปราการ เจริญสุรสกล นายกเทศมนตรีตำบลขามเรียง มอบหมายให้กองสวัสดิการสังคม ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ยากไร้ บ้านมะกอก และบ้านดอนหน่อง ตำบลขามเรียง   ... วันที่ 23 ก.ย. 64 (ดูู 110)

ร่วมงานเกษียณกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/สารวัตรกำนัน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่ ตำบลขามเรียง ณ บ้านดอนมัน ตำบลขามเรียง

วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน พ.ศ.2564 นายปราการ เจริญสุรสกล นายกเทศมนตรีตำบลขามเรียง,คณะผู้บริหาร,ประธานสภาเทศบาล,สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมงานเกษียณกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/สารวัตรกำนัน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่ ตำบลขามเรียง ณ บ้านดอนมัน ตำบลขามเรียง ... วันที่ 23 ก.ย. 64 (ดูู 99)

ร่วมงานเกษียณกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/สารวัตรกำนัน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่ ตำบลขามเรียง ณ บ้านดอนมัน ตำบลขามเรียง

วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน พ.ศ.2564 นายปราการ เจริญสุรสกล นายกเทศมนตรีตำบลขามเรียง,คณะผู้บริหาร,ประธานสภาเทศบาล,สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมงานเกษียณกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/สารวัตรกำนัน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่ ตำบลขามเรียง ณ บ้านดอนมัน ตำบลขามเรียง ... วันที่ 23 ก.ย. 64 (ดูู 101)

ประชุมคณะทำงานการดำเนินการขอคืนพื้นที่โคกหนองไผ่ ครั้งที่ 1/2564

วันจันทร์ ที่ 20 กันยายน 2564 นายปราการ เจริญสุรสกล นายกเทศมนตรีตำบลขามเรียง มอบหมายให้นายชวนชัย บัวทอง รองนายกเทศมนตรีตำบลขามเรียง และนายประทวน อรรคฮาตศรี รองนายกเทศมนตรีตำบลขามเรียง ร่วมประชุมคณะทำงานการดำเนินการขอคืนพื้นที่โคกหนองไผ่ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลขามเรียง ... วันที่ 20 ก.ย. 64 (ดูู 110)

ลงพื้นที่ซ่อมถนนด้านหน้าป้อมตำรวจ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน

วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2564 นายปราการ เจริญสุรสกล นายกเทศมนตรีตำบลขามเรียง มอบหมายให้ฝ่ายปกครอง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ,งานเทศกิจ ลงพื้นที่ซ่อมถนนด้านหน้าป้อมตำรวจ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน ... วันที่ 20 ก.ย. 64 (ดูู 135)

ออกดำเนินการป้องกันแล้วควบคุมโรคโควิด-19 โดยฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ

วันจันทร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ.2564 นายปราการ เจริญสุรสกล นายกเทศมนตรีตำบลขามเรียง มอบหมายให้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นออกดำเนินการป้องกันแล้วควบคุมโรคโควิด-19 โดยฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ หมู่บ้านเมธาฯ 1 ... วันที่ 20 ก.ย. 64 (ดูู 147)

โครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง

วันพฤหัสบดี ที่ 16 กันยายน 2564 นายปราการ เจริญสุรสกล นายกเทศมนตรีตำบลขามเรียง มอบหมายให้นายประทวน อรรคฮาตศรี รองนายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานเปิดโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง โดยรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ประจำปี 2564 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ณ อา..... วันที่ 16 ก.ย. 64 (ดูู 114)