แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลขามเรียง


ออนไลน์ : 22

Gallery :: แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลขามเรียง
วันอังคาร ที่ 8 มิถุนายน 2564
นายธนาพล จำนงพิศ ประธานสภาเทศบาลตำบลขามเรียง เปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่1 ประจำปี2564
โดยนายปราการ เจริญสุรสกล นายกเทศมนตรีตำบลขามเรียง ได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลขามเรียง ทั้งนี้พร้อมแนะนำคณะผู้บริหารให้แก่ผู้เข้าประชุมได้รับทราบ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลขามเรียง
วันที่ : 8 มิถุนายน 64   View : 81