ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน ทำแนวกระสอบทรายกั้นน้ำที่ล้นตลิ่ง พร้อมร่วมรับประทานอาหารกับชาวบ้าน ณ กุดคำฮิง บ้านดอนนา


ออนไลน์ : 13

Gallery :: ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน ทำแนวกระสอบทรายกั้นน้ำที่ล้นตลิ่ง พร้อมร่วมรับประทานอาหารกับชาวบ้าน ณ กุดคำฮิง บ้านดอนนา
วันพุธ ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2564
นายปราการ เจริญสุรสกล นายกเทศมนตรีตำบลขามเรียง พร้อมด้วยนายประทวน อรรคฮาตศรี รองนายกเทศมนตรีตำบลขามเรียง ,สมาชิกสภาเทศบาล ,ผู้นำหมู่บ้าน ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน ทำแนวกระสอบทรายกั้นน้ำที่ล้นตลิ่ง พร้อมร่วมรับประทานอาหารกับชาวบ้าน ณ กุดคำฮิง บ้านดอนนาวันที่ : 6 ตุลาคม 64   View : 162