เทศบาลตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150 โทร.043 754 134
​​

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ​​


 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000003
วันนี้ 000003
วานนี้ 000045
เดือนนี้ 000579
เดือนก่อน 001233
ปีนี้ 004409
ปีก่อน 004244

ดาวน์โหลดใหม่

  แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2564-2566 : [13 ก.ค. 64]
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2563 : [13 พ.ค. 64]
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2563 : [13 พ.ค. 64]
  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 : [13 พ.ค. 64]
  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานของเทศบาลฯ ฉบับที่ 2 : [13 พ.ค. 64]
  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานของเทศบาลฯ : [13 พ.ค. 64]
  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลปฏบัติงานของพนักงานเทศบาลฯ ฉบับที่ 2 : [13 พ.ค. 64]
  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลปฏบัติงานของพนักงานเทศบาลฯ : [13 พ.ค. 64]
  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม) : [13 พ.ค. 64]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การเปิดโอกาสมีส่วนร่วม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร