ข้อมูลสภาพทั่วไป

สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน

 

ที่ตั้ง เทศบาลตำบลขามเรียง ตั้งอยู่ เลขที่ 226 หมู่ที่ 15 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัด มหาสารคาม ห่างจากตัวอำเภอกันทรวิชัย เป็นระยะทาง 15 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากจังหวัดมหาสารคาม เป็นระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร

 

เนื้อที่ ของเทศบาลตำบลขามเรียง โดยประมาณ 48.5 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 30,312 ไร่