จ่าเอกบัวทอง หาญสุโพธิ์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลขามเรียง เป็นประธานเปิดโครงการรักสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 2 วันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2561


วันที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น.
นำโดย จ่าเอกบัวทอง หาญสุโพธิ์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลขามเรียง เป็นประธานเปิดโครงการรักสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 2 วันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2561 โดยนายสุเพชร วงศ์หมั่น ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ ในครั้งนี้ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านมะกอก

วันที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. นำโดย จ่าเอกบัวทอง หาญสุโพธิ์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลขามเรียง…

โพสต์โดย เทศบาลตำบลขามเรียง เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2018