ท่านนันทวิทย์ นาคแสง นายอำเภอกันทรวิชัย ร่วมกิจกรรม (สภากาแฟ) เพื่อพบปะหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนชาวตำบลขามเรียง

วันที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 08.00 น.
ท่านนันทวิทย์ นาคแสง นายอำเภอกันทรวิชัย ร่วมกิจกรรม (สภากาแฟ) เพื่อพบปะหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนชาวตำบลขามเรียง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
การจัดกิจกรรม(สภากาแฟ) ในครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ในเขตอำเภอกันทรวิชัย