วันที่ 23 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลขามเรียง จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม