ประวัติและตราสัญลักษณ์

ภูมิประเทศ

– ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบ ดินขาดความอุดมสมบูรณ์

– ทิศเหนือติดกับตำบลนาสีนวน ตำบลคันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

– ทิศตะวันออกติดกับตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

– ทิศใต้ติดกับลำน้ำชีตลอดแนวเขต

– ทิศตะวันตกติดกับตำบลเขวาใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

 

ตราสัญลักษณ์ประจำเทศบาล คือ รูปวงกลมตอนกลางมีต้นไม้สามต้นเรียงกัน และมีท้องทุ่งนา สื่อความหมายดังนี้

ต้นไม้สามต้น สื่อความหมายถึง ต้นมะขามซึ่งมีจำนวนมากในตำบลขามเรียง

ทุ่งนา สื่อความหมายถึง อาชีพหลักของตำบลขามเรียง คือการทำนา และ แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ตำบลขามเรียง