ประกาศใช้เทศบัญญัติตำบลขามเรียง เรื่องการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.2564


ออนไลน์ : 3

หัวข้อ :: ประกาศใช้เทศบัญญัติตำบลขามเรียง เรื่องการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.2564

ประกาศเทศบาลตำบลขามเรียง
 ประกาศใช้เทศบัญญัติ
ตำบลขามเรียง เรื่องการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.2564
เปิดไฟล์
โพสโดย : จิตรา   วันที่ : 18 พฤศจิกายน 64   View : 19
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลขามเรียง เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง  (ดู 221)
ประกาศเทศบาลตำบลขามเรียง บังคับใช้เทศบัญญัติ เรื่องตลาด พ.ศ.2563  (ดู 460)
ประกาศเทศบาลตำบลขามเรียงบังคับใช้เทศบัญญัติ เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอัตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2563  (ดู 241)
ประกาศสภาเทศบาลตำบลขามเรียง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลขามเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓  (ดู 215)
ประกาศเทศบาลตำบลขามเรียง เรื่อง กำหนดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สัตว์ควบคุมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม  (ดู 291)
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2563  (ดู 257)
ประกาศเทศบาลตำบลขามเรียง เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  (ดู 239)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :