เทศบาลตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150 โทร.043 754 134
​​

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ​​


 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000005
วันนี้ 000050
วานนี้ 000054
เดือนนี้ 001445
เดือนก่อน 001091
ปีนี้ 010306
ปีก่อน 004244
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลขามเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2564 - 22 พ.ย. 64(ดู 9) 
  บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 ในเขตเทศบาลตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 - 22 พ.ย. 64(ดู 9) 
  ประกาศใช้เทศบัญญัติตำบลขามเรียง เรื่องการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.2564 - 18 พ.ย. 64(ดู 19) 
  เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 - 9 ก.ย. 64(ดู 75) 
  ข้อกำหนดออกตามความใน มาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๕) - 13 ก.ค. 64(ดู 94) 
  ประกาศสภาเทศบาลตำบลขามเรียง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2564 - 4 มิ.ย. 64(ดู 112) 
  ประกาศสภาเทศบาลตำบลขามเรียง เรื่อง กำหนดวันประชุมสภาเทศบาลตำบลขามเรียง สมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 - 4 มิ.ย. 64(ดู 96) 
  ประกาศเทศบาลตำบลขามเรียง เรื่อง การขึ้นบัญชีผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 - 23 ส.ค. 64(ดู 118) 
  ประกาศเทศบาลตำบลขามเรียง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (กำหนด วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรร) - 17 ส.ค. 64(ดู 103) 
  ประกาศเทศบาลตำบลขามเรียง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำงบประมาณ 2564  - 28 ก.ค. 64(ดู 106) 
  ประกาศเทศบาลตำบลขามเรียง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา - 17 ก.พ. 64(ดู 218) 
  ประกาศเทศตำบลขามเรียง เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหาร - 6 ต.ค. 63(ดู 250) 
  ประกาศเทศบาลตำบลขามเรียง เรื่อง การขึ้นบัญชีผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (คุณวุฒิ) - 18 ส.ค. 63(ดู 306) 
  ประกาศเทศบาลตำบลขามเรียง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเปฌนพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (คุณวุฒิ) กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรร - 7 ส.ค. 63(ดู 426) 

ภาพกิจกรรม

งานป้องกันฯออกส่งน้ำให้ชาวบ้าน บ้านกุดหัวช้าง เพื่ออุปโภคบริโภค (ดู 26)

ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน ทำแนวกระสอบทรายกั้นน้ำที่ล้นตลิ่ง พร้อมร่วมรับประทานอาหารกับชาวบ้าน ณ กุดคำฮิง บ้านดอนนา (ดู 24)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

สธ.เผยไทยเสี่ยงไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ระบาดเพิ่มขึ้น ลั่นสถานการณ์ยืดเยื้อเกิน 2 เดือน จับตาพิเศษ “อิตาลี” ขณะที่คนไทยจากอู่ฮั่นหายป่วยกลับบ้านได้ สั่งนำเข้ายาฟาวิพิราเวียร์เพิ่ม สำรองใช้รักษาคนไข้หนัก (ดู 168)

follow us in feedly อาการไวรัสโคโรน่า อาการแบบไหนเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (ดู 270)

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

วัดป่าดอนหนาด (ดู 1336)

ผลิตภัณฑ์เด่น

การผลิตเสื่อด้วยนาโนเทคโนโลยี ของวิสาหกิจศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเขียบ/นาแปลงใหญ่ (ดู 11)

กลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านโนนแสบง (ดู 1295)

ดาวน์โหลดใหม่

  แผนพั?นาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 : [25 พ.ย. 64]
  แผนพัมนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 : [29 ต.ค. 64]
  ประกาศเทศบลตำบลขามเรียง เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 : [15 ต.ค. 64]
  ประกาศเทศบลตำบลขามเรียง เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 : [15 ต.ค. 64]
  เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส (เทศบาลสีขาว) : [15 ต.ค. 64]
  เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส (เทศบาลสีขาว) : [15 ต.ค. 64]
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 : [14 ก.ย. 64]
  แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมครั้งที่6 : [3 ก.ย. 64]
  แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมครั้งที่7 : [3 ก.ย. 64]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การเปิดโอกาสมีส่วนร่วม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร