เทศบาลตำบลขามเรียง

Khamriang Subdistrict Municipality Office : Local Government

เรื่อง ประกาศบัญชีรายชื่อประชาชนผู้ได้รับความช่วยเหลือ (วาตภัย) ประจำปีงบประมาณ 2567


ออนไลน์ : 14

หัวข้อ :: เรื่อง ประกาศบัญชีรายชื่อประชาชนผู้ได้รับความช่วยเหลือ (วาตภัย) ประจำปีงบประมาณ 2567

โพสโดย : จิตรา   วันที่ : 6 ตุลาคม 2566   View : 26
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลขามเรียง เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง  (ดู 516)
ประกาศเทศบาลตำบลขามเรียง บังคับใช้เทศบัญญัติ เรื่องตลาด พ.ศ.2563  (ดู 937)
ประกาศเทศบาลตำบลขามเรียงบังคับใช้เทศบัญญัติ เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอัตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2563  (ดู 506)
ประกาศสภาเทศบาลตำบลขามเรียง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลขามเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓  (ดู 493)
ประกาศเทศบาลตำบลขามเรียง เรื่อง กำหนดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สัตว์ควบคุมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม  (ดู 762)
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2563  (ดู 530)
ประกาศเทศบาลตำบลขามเรียง เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  (ดู 587)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :