ลงพื้นที่สำรวจถนนในเขตตำบลขามเรียง เพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณ บรรเทาความเดือนร้อนให้แก่ประชาชน อำนวยความสะดวกในการสัญจร ซึ่งสภาพถนนมีความชำรุด ทรุดโทรม อาจไม่ปลอดภัยในการใช้เส้นทาง


ออนไลน์ : 14

Gallery :: ลงพื้นที่สำรวจถนนในเขตตำบลขามเรียง เพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณ บรรเทาความเดือนร้อนให้แก่ประชาชน อำนวยความสะดวกในการสัญจร ซึ่งสภาพถนนมีความชำรุด ทรุดโทรม อาจไม่ปลอดภัยในการใช้เส้นทาง
วันพุธที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2564
นายปราการ เจริญสุรสกล นายกเทศมนตรีตำบลขามเรียง มอบหมายให้นายชวนชัย บัวทอง รองนายกเทศมนตรีตำบลขามเรียง,นายประทวน อรรคฮาตศรี รองนายกเทศมนตรีตำบลขามเรียง ,สมาชิกสภาเทศบาล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่สำรวจถนนในเขตตำบลขามเรียง เพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณ บรรเทาความเดือนร้อนให้แก่ประชาชน อำนวยความสะดวกในการสัญจร ซึ่งสภาพถนนมีความชำรุด ทรุดโทรม อาจไม่ปลอดภัยในการใช้เส้นทาง
วันที่ : 9 มิถุนายน 64   View : 54