เทศบาลตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150 อีเมล์ [email protected] โทร.043 754 134
​​

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ​​


 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00007
วันนี้ 00004
วานนี้ 00020
เดือนนี้ 00126
เดือนก่อน 01611
ปีนี้ 10443
ปีก่อน 13415
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  เรื่อง ประกาศบัญชีรายชื่อประชาชนผู้ได้รับความช่วยเหลือ (วาตภัย) ประจำปีงบประมาณ 2567 - 6 ต.ค. 2566(ดู 25) 
  รื่อง ประกาศบัญชีรายชื่อประชาชนผู้ได้รับความช่วยเหลือ (อัคคีภัย) ประจำปีงบประมาณ 2567 - 6 ต.ค. 2566(ดู 22) 
  เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลขามเรียง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 - 5 ก.ค. 2566(ดู 73) 
  ขอเชิญตอบแบบสอบถามประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลขามเรียง - 1 พ.ค. 2566(ดู 70) 
  ประชาสัมพันธ์ระบบประปาบ้านมะกอก หมู่ที่19 การพัฒนาระบบผลิดน้ำประปาหมู้บ้านจนสามารถผลิดน้ำประปาได้คุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้  - 1 พ.ค. 2566(ดู 3592) 
  ให้บริการการชำระภาษีที่ดิน ภาษีสิ่งปลูกสร้าง ภาษีบำรุงท้องที่ภาษีอื่นๆ - 28 เม.ย. 2566(ดู 76) 
  เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลขามเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 - 24 เม.ย. 2566(ดู 75) 
  ประกาศเทศบาลตำบลขามเรียง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง - 6 ธ.ค. 2566(ดู 2) 
  ประกาศเทศบาลตำบลขามเรียง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง - 6 ธ.ค. 2566(ดู 1) 
  ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันกรณีบรรจุบุคลากร ในสังกัดเทศบาลที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ พศ. ๒๕๖๕ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดเทศบาล ที่ปฏิบัติงานในสถานการ - 4 ม.ค. 2566(ดู 113) 
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ - 19 ธ.ค. 2565(ดู 132) 
  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ - 8 ธ.ค. 2565(ดู 101) 
  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2566 - 17 พ.ย. 2565(ดู 186) 
  เรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาล ข้าราชการ และพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารงานที่ว่างของเทศบาล (กรณีเกษียณอายึราชการ) - 2 ส.ค. 2565(ดู 254) 
  เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลขามเรียง สมัยสามัญ สมัยที่4 ประจำปี พ.ศ.2566 - 27 ต.ค. 2566(ดู 17) 
  เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลขามเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้ง 2 ประจำ พ.ศ.2566 - 24 ส.ค. 2566(ดู 37) 
  เรื่อง ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลขามเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้ง 2 ประจำ พ.ศ.2566 - 24 ส.ค. 2566(ดู 38) 
  เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลขามเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำ พ.ศ.2566 - 25 ก.ค. 2566(ดู 46) 
  เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลขามเรียง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 คั้งที่ 1 ประจำ พ.ศ.2566 - 14 ก.ค. 2566(ดู 37) 
  เรื่อง ขอเชิญประชาชุนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลขามเรียง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 คั้งที่ 1 ประจำ พ.ศ.2566 - 14 ก.ค. 2566(ดู 46) 
  เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลขามเรียง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 - 5 ก.ค. 2566(ดู 51) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 5 ม.ค. 2565(ดู 355) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 14 รายการ (กองช่างม)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 5 ม.ค. 2565(ดู 330) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (กองช่าง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 5 ม.ค. 2565(ดู 317) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดจ้างเครื่องพิมพ์เอกสาร (กองช่าง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 5 ม.ค. 2565(ดู 228) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง กองช่าง หมายเลยครุภัณฑ์ฯ - 23 ธ.ค. 2564(ดู 241) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำในถนนแบบรางวี (ซอยหอพักสุขศิริลิฟวิ่งเพส)บ้านขามเรียง หมู่ที่20โดยวิธีเจาะจง - 13 ก.ย. 2564(ดู 315) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยหน้าที่ทำการผู้ใหญ่บ้านบ้านดอนนา) บ้านดอนนา หมู่ที่7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 7 ก.ย. 2564(ดู 246) 
  จ้างจ้างเหมาบริการโครงการไฟฟ้าโซล่าเซลล์สายบ้านหนองขาม หมู่ที่ 9 ไปถึงหน้าวัดบ้านหัวหนอง หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-12-07
  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 6 คัน: 2023-12-08
  ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ชนิด 6 ตัน ขนาด 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding): 2023-12-07
  ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ชนิด 6 ตัน ขนาด 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding): 2023-12-07
  ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ชนิด 4 ล้อ ติดตั้งกระเช้าซ่อมไฟฟ้า(แบบปิคอัพ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding): 2023-12-07
  ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ชนิด 4 ล้อ ติดตั้งกระเช้าซ่อมไฟฟ้า(แบบปิคอัพ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding): 2023-12-07
  จ้างขออนุมัติดำเนินการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตในถนนแบบรางวี บ้านเขียบ หมู่ที่ 17 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-11-29

ภาพกิจกรรม

(Big Cleaning Day) (ดู 134)

การประชุม แนวทางการดำเนินงานตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปีงบประมาณ 2566 (ดู 102)

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม

กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน No Gift Policy

องค์กรแห่งการเรียนรู้

สธ.เผยไทยเสี่ยงไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ระบาดเพิ่มขึ้น ลั่นสถานการณ์ยืดเยื้อเกิน 2 เดือน จับตาพิเศษ “อิตาลี” ขณะที่คนไทยจากอู่ฮั่นหายป่วยกลับบ้านได้ สั่งนำเข้ายาฟาวิพิราเวียร์เพิ่ม สำรองใช้รักษาคนไข้หนัก (ดู 470)

follow us in feedly อาการไวรัสโคโรน่า อาการแบบไหนเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (ดู 550)

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

วัดป่าดอนหนาด (ดู 2777)

ผลิตภัณฑ์เด่น

การผลิตเสื่อด้วยนาโนเทคโนโลยี ของวิสาหกิจศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเขียบ/นาแปลงใหญ่ (ดู 693)

กลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านโนนแสบง (ดู 3246)

ดาวน์โหลดใหม่

  ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไฟล์ Word : [16 ต.ค. 2566]
  ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 : [11 ต.ค. 2566]
  ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 : [15 ก.ย. 2566]
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 7/2566 : [8 ส.ค. 2566]
  การขับเคลื่อนจริยธรรมของเทศบาลตำบลขามเรียง 2566 : [1 พ.ค. 2566]
  รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลขามเรียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : [28 เม.ย. 2566]
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี 2566 รอบ 6เดือน : [28 เม.ย. 2566]
  รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : [24 เม.ย. 2566]
  การสร้างวัฒนธรรม (No Gift Policy) ประจำปี 2566 : [10 เม.ย. 2566]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การเปิดโอกาสมีส่วนร่วม

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร