เทศบาลตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150 โทร.043 754 134
​​

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ​​


 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000003
วันนี้ 000009
วานนี้ 000011
เดือนนี้ 000532
เดือนก่อน 000679
ปีนี้ 002128
ปีก่อน 013415
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2565  - 20 มี.ค. 2566(ดู 5) 
  รายงานผลการดำเนินงาน(งบแสดงฐานะทางการเงิน)รายไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 - 6 มี.ค. 2566(ดู 4) 
  ประกาศบัญชีรายชื่อประชาชนผู้ได้รับความช่วยเหลือ (อัคคีภัย) ปี 2566 - 22 ก.พ. 2566(ดู 12) 
  ขอเชิญผู้สมัครการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะเทศบาลตำบลขามเรียง ร่วมประชุมและจับสลากในการจำหน่ายสินค้า ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณโคกหนองไผ่ - 31 ม.ค. 2566(ดู 26) 
  การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566 - 28 พ.ย. 2565(ดู 28) 
  รายงานแผนการใช้เงิน ช่วงไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2566 - 3 ต.ค. 2565(ดู 2) 
  ประกาศบัญชีรายชื่อประชาชนผู้ได้รับความช่วยเหลือ (อัคคีภัย,วาตภัย) ประจำปี 2565 - 28 ก.ย. 2565(ดู 75) 
  ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันกรณีบรรจุบุคลากร ในสังกัดเทศบาลที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ พศ. ๒๕๖๕ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดเทศบาล ที่ปฏิบัติงานในสถานการ - 4 ม.ค. 2566(ดู 22) 
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ - 19 ธ.ค. 2565(ดู 28) 
  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ - 8 ธ.ค. 2565(ดู 21) 
  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2566 - 17 พ.ย. 2565(ดู 67) 
  เรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาล ข้าราชการ และพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารงานที่ว่างของเทศบาล (กรณีเกษียณอายึราชการ) - 2 ส.ค. 2565(ดู 121) 
  ประกาศเทศบาลตำบลขามเรียง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ - 7 มี.ค. 2565(ดู 200) 
  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง เรื่อง รายชื่อผู็มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ และระเรียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรร - 28 ก.พ. 2565(ดู 419) 
  เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลขามเรียง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2566 - 20 ม.ค. 2566(ดู 5) 
  เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลขามเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1ประจำปี พ.ศ.2565 - 17 พ.ย. 2565(ดู 43) 
  ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลขามเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1ประจำปี พ.ศ.2565 - 17 พ.ย. 2565(ดู 28) 
  ประกาศสภาเทศบาลตำบลขามเรียง ​เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลขามเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 - 25 ต.ค. 2565(ดู 25) 
  เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลขามเรียง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 - 12 ก.ค. 2565(ดู 91) 
  เรื่อง ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลขามเรียง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 - 12 ก.ค. 2565(ดู 94) 
  เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลขามเรียง สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 - 30 มิ.ย. 2565(ดู 89) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 5 ม.ค. 2565(ดู 231) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 14 รายการ (กองช่างม)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 5 ม.ค. 2565(ดู 217) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (กองช่าง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 5 ม.ค. 2565(ดู 216) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดจ้างเครื่องพิมพ์เอกสาร (กองช่าง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 5 ม.ค. 2565(ดู 119) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง กองช่าง หมายเลยครุภัณฑ์ฯ - 23 ธ.ค. 2564(ดู 160) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำในถนนแบบรางวี (ซอยหอพักสุขศิริลิฟวิ่งเพส)บ้านขามเรียง หมู่ที่20โดยวิธีเจาะจง - 13 ก.ย. 2564(ดู 218) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยหน้าที่ทำการผู้ใหญ่บ้านบ้านดอนนา) บ้านดอนนา หมู่ที่7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 7 ก.ย. 2564(ดู 144) 

ภาพกิจกรรม

ปิดโครงการชุมชนสีขาว ชาวขามเรียง สุขภาพอนามัยแข็งแรง ตามแนวทางพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู 76)

งานป้องกันฯออกส่งน้ำให้ชาวบ้าน บ้านกุดหัวช้าง เพื่ออุปโภคบริโภค (ดู 271)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

สธ.เผยไทยเสี่ยงไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ระบาดเพิ่มขึ้น ลั่นสถานการณ์ยืดเยื้อเกิน 2 เดือน จับตาพิเศษ “อิตาลี” ขณะที่คนไทยจากอู่ฮั่นหายป่วยกลับบ้านได้ สั่งนำเข้ายาฟาวิพิราเวียร์เพิ่ม สำรองใช้รักษาคนไข้หนัก (ดู 349)

follow us in feedly อาการไวรัสโคโรน่า อาการแบบไหนเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (ดู 459)

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

วัดป่าดอนหนาด (ดู 2315)

ผลิตภัณฑ์เด่น

การผลิตเสื่อด้วยนาโนเทคโนโลยี ของวิสาหกิจศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเขียบ/นาแปลงใหญ่ (ดู 414)

กลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านโนนแสบง (ดู 2611)

ดาวน์โหลดใหม่

  รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2565 : [20 มี.ค. 2566]
  รายงานผลการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 : [29 ธ.ค. 2565]
  เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติมครั้งที่ 4/2565 : [16 ธ.ค. 2565]
  รายงานแผนการใช้เงิน ช่วงไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2566 : [3 ต.ค. 2565]
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2565 : [10 ส.ค. 2565]
  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 เทศบาลตำบลขามเรียง : [7 มิ.ย. 2565]
  ข้อมูลสถิติการให้บริการ (ด้านงานทะเบียนราษฎร์) ไตสมาส ที่ 1 ประจำปี 2565 : [11 เม.ย. 2565]
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 : [8 เม.ย. 2565]
  รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2565 รอบ6เดือน (ต.ค.2564-มี.ค.2565) : [4 เม.ย. 2565]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การเปิดโอกาสมีส่วนร่วม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร