เทศบาลตำบลขามเรียง

Khamriang Subdistrict Municipality Office : Local Government

เทศบัญญัติ


ออนไลน์ : 8

เทศบัญญัติ วันที่ โหลด
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไฟล์ Word   16 ต.ค. 2566 365
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   15 ก.ย. 2566 263
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   14 ก.ย. 2564 497
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   29 ก.ย. 2563 397
เทศบัญญัติ ปีงบประมาณ 2563   25 มิ.ย. 2563 327
เทศบัญญัติ เรื่องควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2563   22 มิ.ย. 2563 741
เทศบัญญัติตำบลขามเรียง เรื่องตลาด พ.ศ.2563   22 มิ.ย. 2563 855
เทศบัญญัติ ปีงบประมาณ 2562   25 มิ.ย. 2562 310
เทศบัญญัติการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๖๑   7 พ.ค. 2562 486