เทศบาลตำบลขามเรียง

Khamriang Subdistrict Municipality Office : Local Government

สมาชิกสภาเทศบาล


ออนไลน์ : 66

หัวข้อ :: สมาชิกสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาล


นายธนพล จำนงพิศ
ประธานสภาเทศบาล
เบอร์โทร : 0833355053


นายเหมือน บุญสอน
รองประธานสมาชิกสภาเทศบาล
เบอร์โทร : 0850123786


นางสุพรรณี สีมาตย์
เลขานุการสภาเทศบาล
เบอร์โทร : 080-1862195


นายสาคร ศรีสมบัติ
สมาชิกสภาเทศบาล
เบอร์โทร : 0813912188


นายทวี วงษ์ช่าง
สภาชิกสภาเทศบาล
เบอร์โทร : 083-6669708


นางสาวกิ่งดาว บุญหล้า
สมาชิกสภาเทศบาล
เบอร์โทร : 0956631593


นางกุหลาบ วะนาชัย
สมาชิกสภาเทศบาล
เบอร์โทร : 080-1953068


นางทองล้วน อุปสัย
สมาชิกสภาเทศบาล
เบอร์โทร : 089-8613562


นายฉลอง นื่องไชยยศ
สมาชิกสภาเทศบาล
เบอร์โทร : 085-7465399


นางประภาสิริ ศรีสังข์
เลขานุการสภาเทศบาล
เบอร์โทร : 086-6359959


นางสาคร ไชยผง
สมาชิกสภาเทศบาล
เบอร์โทร : 065-2763029


นายรุงเจริญ วงษ์ช่าง
สมาชิกสภาเทศบาล
เบอร์โทร : 089-4202518