เทศบาลตำบลขามเรียง

Khamriang Subdistrict Municipality Office : Local Government

คณะผู้บริหาร


ออนไลน์ : 11

หัวข้อ :: คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร


นายปราการ เจริญสุรสกล
นายกเทศมนตรีตำบลขามเรียง
เบอร์โทร : 081-3802785


นายประทวน อรรคฮาตศรี
รองนายกเทศมนตรีตำบลขามเรียง
เบอร์โทร : 080-4165161


นายชวนชัย บัวทอง
รองนายกเทศมนตรีตำบลขามเรียง
เบอร์โทร : 091-867681


นายวิชัย บุญหล้า
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลขามเรียง
เบอร์โทร : 062-5574978


นายวิชิต วงษ์ราชา
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลขามเรียง
เบอร์โทร : 088-7879532