เทศบาลตำบลขามเรียง

Khamriang Subdistrict Municipality Office : Local Government

ข่าวสภาฯ : เทศบาลตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม


ออนไลน์ : 11

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลขามเรียง สมัยสามัย สมัยที่ 2 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ.2567 29 เม.ย. 2567 8
กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลขามเรียง สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2567 และ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2567 29 ก.พ. 2567 74
รื่อง ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลขามเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ.2567 22 ก.พ. 2567 159
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลขามเรียง สมัยสามัญ สมัยที่4 ประจำปี พ.ศ.2566 27 ต.ค. 2566 284
เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลขามเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้ง 2 ประจำ พ.ศ.2566 24 ส.ค. 2566 293
เรื่อง ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลขามเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้ง 2 ประจำ พ.ศ.2566 24 ส.ค. 2566 301
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลขามเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำ พ.ศ.2566 25 ก.ค. 2566 300
เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลขามเรียง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 คั้งที่ 1 ประจำ พ.ศ.2566 14 ก.ค. 2566 274
เรื่อง ขอเชิญประชาชุนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลขามเรียง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 คั้งที่ 1 ประจำ พ.ศ.2566 14 ก.ค. 2566 279
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลขามเรียง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 5 ก.ค. 2566 170
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลขามเรียง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2566 20 ม.ค. 2566 132
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลขามเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1ประจำปี พ.ศ.2565 17 พ.ย. 2565 143
ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลขามเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1ประจำปี พ.ศ.2565 17 พ.ย. 2565 146
ประกาศสภาเทศบาลตำบลขามเรียง ​เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลขามเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 25 ต.ค. 2565 151
เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลขามเรียง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 12 ก.ค. 2565 218
เรื่อง ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลขามเรียง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 12 ก.ค. 2565 182
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลขามเรียง สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 30 มิ.ย. 2565 282
ประกาศสภาเทศบาลตำบลขามเรียง เรื่องกำหนดสมัญประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2565 20 ธ.ค. 2564 311
เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลขามเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ.2564 14 ธ.ค. 2564 344
ประกาศสภาเทศบาลตำบลขามเรียง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลขามเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ 21 ต.ค. 2564 394
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลขามเรียง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 23 ก.ย. 2564 488
เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลขามเรียง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 23 ก.ย. 2564 414