เทศบาลตำบลขามเรียง

Khamriang Subdistrict Municipality Office : Local Government

อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 8

โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน

วันพุธ ที่31 มกราคม 2567 นายปราการ เจริญสุรสกล นายกเทศมนตรีตำบลขามเรียง มอบหมายให้ นางสาวนุชนาฏ ภูดวงจิตร ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ... วันที่ 31 ม.ค. 2567 (ดูู 213)

(Big Cleaning Day)

วันพุธ ที่ 5 เมษายน 2566 นำโดยนายปราการ เจริญสุรสกล นายกเทศมนตรีตำบลขามเรียง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาลตำบลขามเรียง ร่วมกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day) ทำความสะอาดเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองในพื้นที่ อปท. จัดเก็บขนะมูลฝอยในทางสาธารณะชุมชน ... วันที่ 5 เม.ย. 2566 (ดูู 437)

การประชุม แนวทางการดำเนินงานตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปีงบประมาณ 2566

อังคารที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2566 นายปราการ เจริญสุรสกล นายกเทศมนตรีตำบลขามเรียง เป็นประธานในการประชุม แนวทางการดำเนินงานตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลขามเรียง ... วันที่ 4 เม.ย. 2566 (ดูู 176)

เทศบาลตำบลขามเรียงเกมส์ ครั้ง 12

วันพุธที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2566 นายปราการ เจริญสุรสกล นายกเทศมนตรีตำบลขามเรียง เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเยาวชนเทศบาลตำบลขามเรียง ประจำปี 2566 เทศบาลตำบลขามเรียงเกมส์ ครั้ง 12 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านดอนหน่อง ... วันที่ 29 มี.ค. 2566 (ดูู 128)

ติดตาม ตรวจสอบ สังเกตการณ์การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่อำเภอกันทรวิชัย

วันอังคารที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2566 เทศบาลตำบลขามเรียง ร่วมประชุมกับสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดมหาสารคาม ติดตาม ตรวจสอบ สังเกตการณ์การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่อำเภอกันทรวิชัย ตามโครงการแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม โดยได้สุ่มติดตาม สังเกตการณ์การจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่..... วันที่ 28 มี.ค. 2566 (ดูู 131)

บัณฑิตน้อยเทศบาลตำบลขามเรียง

วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2566 นายปราการ เจริญสุรสกล นายกเทศมนตรีตำบลขามเรียง เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรประจำปีการศึกษา 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลขามเรียง ณ หอประชุมเทศบาลตำบลขามเรียง   ... วันที่ 20 มี.ค. 2566 (ดูู 85)

ปิดโครงการชุมชนสีขาว ชาวขามเรียง สุขภาพอนามัยแข็งแรง ตามแนวทางพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2565

วันพฤหัสบดี ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2565 นายปราการ เจริญสุรสกล นายกเทศมนตรีตำบลขามเรียงและนายชวนชัย บัวทอง รองนายกเทศมนตรีฯ ร่วมเปิดโครงการชุมชนสีขาว ชาวขามเรียง สุขภาพอนามัยแข็งแรง ตามแนวทางพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ บ้านดอนมัน หมู่ที่13 -อบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะ และจัดการขยะด้วยตนเ..... วันที่ 22 ก.ย. 2565 (ดูู 199)

งานป้องกันฯออกส่งน้ำให้ชาวบ้าน บ้านกุดหัวช้าง เพื่ออุปโภคบริโภค

วันพฤหัสบดี ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2564 นายปราการ เจริญสุรสกล นายกเทศมนตรีตำบลขามเรียง มอบหมายให้ งานป้องกันฯออกส่งน้ำให้ชาวบ้าน บ้านกุดหัวช้าง เพื่ออุปโภคบริโภค ... วันที่ 7 ต.ค. 2564 (ดูู 435)

ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน ทำแนวกระสอบทรายกั้นน้ำที่ล้นตลิ่ง พร้อมร่วมรับประทานอาหารกับชาวบ้าน ณ กุดคำฮิง บ้านดอนนา

วันพุธ ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2564 นายปราการ เจริญสุรสกล นายกเทศมนตรีตำบลขามเรียง พร้อมด้วยนายประทวน อรรคฮาตศรี รองนายกเทศมนตรีตำบลขามเรียง ,สมาชิกสภาเทศบาล ,ผู้นำหมู่บ้าน ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน ทำแนวกระสอบทรายกั้นน้ำที่ล้นตลิ่ง พร้อมร่วมรับประทานอาหารกับชาวบ้าน ณ กุดคำฮิง บ้านดอนนา ... วันที่ 6 ต.ค. 2564 (ดูู 535)

ลงพื้นที่สำรวจเพื่อเตรียมความพร้อมรับน้ำจากแม่น้ำชีที่ล้นตลิ่ง และเตรียมกระสอบทรายกั้นในพื้นที่ ณ บ้านกุดหัวช้าง

วันอังคาร ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2564 นายปราการ เจริญสุรสกล นายกเทศมนตรีตำบลขามเรียง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลขามเรียง ลงพื้นที่สำรวจเพื่อเตรียมความพร้อมรับน้ำจากแม่น้ำชีที่ล้นตลิ่ง และเตรียมกระสอบทรายกั้นในพื้นที่ ณ บ้านกุดหัวช้าง ... วันที่ 5 ต.ค. 2564 (ดูู 308)

ลงตรวจเยี่ยมพื้นที้หมู่บ้านในลุ่มน้ำชี กลุ่มเสี่ยง บ้านกุดหัวช้าง

วันอังคาร ที่ 5 ตุลาคม 2564 นายเศรษฐา เณรสุวรรณ นายอำเภอกันทรวิชัย และนายปราการ เจริญสุรสกล นายกเทศมนตรีตำบลขามเรียง ให้การต้อนรับท่านเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ในการลงตรวจเยี่ยมพื้นที้หมู่บ้านในลุ่มน้ำชี กลุ่มเสี่ยง บ้านกุดหัวช้าง หมู่ที่11 ตำบลขามเรียง โดยมีป..... วันที่ 5 ต.ค. 2564 (ดูู 276)

ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการขุดลอกหนองกุดหัวช้าง บ้านกุดหัวช้าง

วันอังคาร ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2564 นายปราการ เจริญสุรสกล นายกเทศมนตรีตำบลขามเรียง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร,รองปลัดเทศบาล ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการขุดลอกหนองกุดหัวช้าง บ้านกุดหัวช้าง หมู่ที่ 11 ตำบลขามเรียง เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้สำหรับการเกษตรและอุปโภคบริโภค ... วันที่ 5 ต.ค. 2564 (ดูู 386)

ลงพื้นที่ซ่อมแซมผิวถนนที่ชำรุดเสียหาย

วันพุธที่ 29 กันยายน พ.ศ.2564 นายปราการ เจริญสุรสกล นายกเทศมนตรีตำบลขามเรียง มอบหมายให้กองช่าง ลงพื้นที่ซ่อมแซมผิวถนนที่ชำรุดเสียหาย เส้นทาง -วัดกู่แก้ว-บ้านดอนหน่อง -แยกไฟแดง-อาคารพละ -เส้น มมส.-ทางเข้าบ้านดอนนา เพื่อให้ประชาชนและนิสิตนักศึกษา สัญจรได้สะดวกปลอดภัย   ... วันที่ 29 ก.ย. 2564 (ดูู 455)

การประชุมสภาเทศบาลตำบลขามเรียง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 การประชุมสภาเทศบาลตำบลขามเรียง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลขามเรียง ... วันที่ 28 ก.ย. 2564 (ดูู 285)

ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานวางท่อระบายน้ำ บ้านดอนหน่อง หมู่ที่ 8 ตำบลขามเรียง

วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 นายปราการ เจริญสุรสกล นายกเทศมนตรีตำบลขามเรียง มอบหมายให้ นายชวนชัย บัวทอง รองนายกเทศมนตรีตำบลขามเรียง,นายประทวน อรรคฮาตศรี รองนายกเทศมนตรีตำบลขามเรียงและนายวิชิต วงษ์ราชา เลขานุการนายกเทศมนตรี ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานวางท่อระบายน้ำ บ้านดอนหน่อง หมู่ที่ 8 ตำบลขา..... วันที่ 27 ก.ย. 2564 (ดูู 265)

ได้รับแจ้งเหตุไฟไหม้บ้าน เลขที่16 บ้านมะกอก

วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 21.30 น. ได้รับแจ้งเหตุไฟไหม้บ้าน เลขที่16 บ้านมะกอก หมู่ที่18 ตำบลขามเรียง จึงได้รุดไปตรวจสอบพร้อมรถดับเพลิงเทศบาลตำบลขามเรียง ร่วมกับรถดับเพลิง อบต.ท่าสองคอน ,ทต.ท่าขอนยาง ,อบต.เขวาใหญ่ ,รถดับเพลิง มมส.,กู้ภัยอโสกขามเรียง กู้ภัยท่าสองคอน ,อาสาสมัครดับเพลิ..... วันที่ 24 ก.ย. 2564 (ดูู 520)

ลงพื้นที่ออกเยี่ยมเป็นขวัญและกำลังใจ พร้อมมอบถุงปันสุข

วันศุกร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ.2564 นายปราการ เจริญสุรสกล นายกเทศมนตรีตำบลขามเรียง,คณะผู้บริหาร,ประธานสภาเทศบาล,สมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่ออกเยี่ยมเป็นขวัญและกำลังใจ พร้อมมอบถุงปันสุข ให่แก่คุณพ่อแผลง ขันสัมฤทธิ์ เนื่องจากบ้านถูกไฟใหม้ทั้งหลัง ณ บ้านมะกอก หมู่ที่ 18 ตำบลขามเรียง ... วันที่ 24 ก.ย. 2564 (ดูู 293)

ลงพื้นทีสำรวจความเสียหายเพื่อดำเนินการช่วยเหลือต่อไป

วันศุกร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ.2564 นายปราการ เจริญสุรสกล นายกเทศมนตรีตำบลขามเรียง มอบหมายให้ ฝ่ายปกครองและงานป้องกันฯ ลงพื้นทีสำรวจความเสียหายเพื่อดำเนินการช่วยเหลือต่อไป ... วันที่ 24 ก.ย. 2564 (ดูู 226)

เยี่ยมเยือนให้กำลังใจ และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับครอบครัวของนางคำเผย ขันสัมฤทธิ์ ณ บ้านเลขที่ 16 บ้านมะกอก ม.18 ต.ขามเรียง

วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลขามเรียง ร่วมกับอำเภอกัทรวิชัย ,ผู้นำหมู่บ้านมะกอก ร่วมให้การต้อนรับ นางพรศรี ตรงศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดมหาสารคาม และผู้แทนสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม ในโอกาสลงพื้นที่ &nbs..... วันที่ 24 ก.ย. 2564 (ดูู 369)

ลงพื้นที่นำเรือลงช่วยชาวบ้านโขงกุดเวียน รื้อวัชพืชออกจากทางน้ำไหล พร้อมมอบเครื่องดื่มสนับสนุนด้วย

วันที่ 24 กันยายน 2564 นายปราการ เจริญสุรสกล นายกเทศมนตรีตำบลขามเรียง มอบหมายให้นายชวยชัย บัวทอง รองนายกเทศมนตรีตำบลขามเรียงและนายประทวน อรรคฮาตศรี รองนายกเทศมนตรีตำบลขามเรียง พร้อมด้วย คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลขามเรียง ,เจ้าหน้าที่เทศบาล ลงพื้นที่นำเรือลงช่วยชาวบ้านโขงกุดเวีย..... วันที่ 24 ก.ย. 2564 (ดูู 317)