เทศบาลตำบลขามเรียง

Khamriang Subdistrict Municipality Office : Local Government

(Big Cleaning Day)


ออนไลน์ : 9

Gallery :: (Big Cleaning Day)
วันพุธ ที่ 5 เมษายน 2566
นำโดยนายปราการ เจริญสุรสกล นายกเทศมนตรีตำบลขามเรียง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาลตำบลขามเรียง ร่วมกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day) ทำความสะอาดเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองในพื้นที่ อปท. จัดเก็บขนะมูลฝอยในทางสาธารณะชุมชน
วันที่ : 5 เมษายน 2566   View : 398