เทศบาลตำบลขามเรียง

Khamriang Subdistrict Municipality Office : Local Government

แผนการตรวจสอบภายในประจำปี


ออนไลน์ : 5

แผนการตรวจสอบภายในประจำปี วันที่ โหลด
แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   28 ก.ย. 2565 81
กฎบัตรตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลขามเรียง ประจำปี 2565   1 ก.ย. 2565 92
กฎบัตรตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลขามเรียง ประจำปี 2566   1 ก.ย. 2565 79
แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   15 ก.ย. 2564 84