เทศบาลตำบลขามเรียง

Khamriang Subdistrict Municipality Office : Local Government

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ


ออนไลน์ : 3

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ วันที่ โหลด
แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2567   22 ก.พ. 2567 23
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566   3 มี.ค. 2566 104
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565   4 เม.ย. 2565 164
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564   15 ต.ค. 2564 249
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   13 พ.ค. 2564 253
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   30 พ.ย. 542 264