เทศบาลตำบลขามเรียง

Khamriang Subdistrict Municipality Office : Local Government

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


ออนไลน์ : 5

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี วันที่ โหลด
รายงานแผนการใช้เงิน ช่วงไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2566   3 ต.ค. 2565 112
แผนการใช้จ่ายประจำปี 2565   4 เม.ย. 2565 190
แผนการใช้เงิน ช่วงไตรมาสที่1 ของปีงบประมาณ 2564   4 ต.ค. 2564 157
แผนการใช้เงิน ช่วงไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ 2564   4 ต.ค. 2564 187
แผนการใช้เงิน ช่วงไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ 2564   4 ต.ค. 2564 138
แผนการใช้เงิน ช่วงไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ 2564   4 ต.ค. 2564 148
การจัดทำแผนการใช้เงินน ช่วงไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ 2564   26 เม.ย. 2564 301
การจัดทำแผนการใช้เงินน ช่วงไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2564   30 พ.ย. 542 261