เทศบาลตำบลขามเรียง

Khamriang Subdistrict Municipality Office : Local Government

แผนการอัตรากำลัง


ออนไลน์ : 5

แผนการอัตรากำลัง วันที่ โหลด
เรื่อง ประกาศใช้แผนกำลังอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566   1 ต.ค. 2563 718
แผนอัตรากำลัง 3 ปี   13 ก.ค. 2563 470
แผนอัตรากำลัง3ปี พ.ศ.2561-2563   1 ก.ค. 2563 340
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๓)   28 มิ.ย. 2562 494