เทศบาลตำบลขามเรียง

Khamriang Subdistrict Municipality Office : Local Government

โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน


ออนไลน์ : 9

Gallery :: โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน
วันพุธ ที่31 มกราคม 2567
นายปราการ เจริญสุรสกล นายกเทศมนตรีตำบลขามเรียง มอบหมายให้ นางสาวนุชนาฏ ภูดวงจิตร ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์
วันที่ : 31 มกราคม 2567   View : 182