เทศบาลตำบลขามเรียง

Khamriang Subdistrict Municipality Office : Local Government

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี


ออนไลน์ : 3

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี วันที่ โหลด
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน   31 มี.ค. 2566 46
ข้อมูลเชิงสถิติเร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2565   14 ม.ค. 2565 137
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2564   13 พ.ค. 2564 181