เทศบาลตำบลขามเรียง

Khamriang Subdistrict Municipality Office : Local Government

ตราสัญลักษณ์


ออนไลน์ : 10

หัวข้อ :: ตราสัญลักษณ์ตราสัญญาลักษณ์

เทศบาลตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

 
ตราสัญลักษณ์ประจำเทศบาล คือ รูปวงกลมตอนกลางมีต้นไม้สามต้นเรียงกัน และมีท้องทุ่งนา สื่อความหมายดังนี้
ต้นไม้สามต้น สื่อความหมายถึง ต้นมะขามซึ่งมีจำนวนมากในตำบลขามเรียง
ทุ่งนา สื่อความหมายถึง อาชีพหลักของตำบลขามเรียง คือการทำนา และ แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ตำบลขามเรียง
วันที่ : 1 มกราคม 2559   View : 1616