เทศบาลตำบลขามเรียง

Khamriang Subdistrict Municipality Office : Local Government

การผลิตเสื่อด้วยนาโนเทคโนโลยี ของวิสาหกิจศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเขียบ/นาแปลงใหญ่


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: การผลิตเสื่อด้วยนาโนเทคโนโลยี ของวิสาหกิจศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเขียบ/นาแปลงใหญ่

การประเมินและติดตามโครงพัฒนาศักยภาพและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน การผลิตเสื่อด้วยนาโนเทคโนโลยี ของวิสาหกิจศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเขียบ/นาแปลงใหญ่ ตำบลขามเรียง ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานเทศบาลตำบลขามเรียง และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ามวันที่ : 23 พฤศจิกายน 2564   View : 962