เทศบาลตำบลขามเรียง

Khamriang Subdistrict Municipality Office : Local Government

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ


ออนไลน์ : 6

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ วันที่ โหลด
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2565   30 มี.ค. 2566 109
รายงานผลการสำรวจความพึ่งพอใจการให้บริการ ประจำปี 2564   16 ต.ค. 2564 159
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2563   13 พ.ค. 2564 460
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บิการ ประจำปี 2562   13 ก.ค. 2563 367
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ   28 มิ.ย. 2562 438