เทศบาลตำบลขามเรียง

Khamriang Subdistrict Municipality Office : Local Government

ร้องเรียนร้องทุกข์


ออนไลน์ : 7

ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์


 
  1. ร้องเรียนผ่านหมายเลขโทรศัพท์ภายใน 043-754134 แฟกซ์ 043-754173
  2. ผ่านทางเว็บไซต์ www.khamriang.go.th
  3. ร้องเรียนผ่านเฟสบุ๊คแฟนเพจของ เทศบาลตำบลขามเรียง Facebook
  4. ร้องเรียนผ่านไปรษณีย์
  5. ร้องเรียนด้วนตนเองที่ สำนักงานเทศบาลตำบลขามเรียง
 
สำนักงานเทศบาลตำบลขามเรียง
หมู่ 15 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
​โทร.043-754134 แฟกซ์ 043-754173
View : 1526