เทศบาลตำบลขามเรียง

Khamriang Subdistrict Municipality Office : Local Government

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน


ออนไลน์ : 9

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน วันที่ โหลด
O 16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ   22 เม.ย. 2567 20
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2566 (เดือน ต.ค.65-มี.ค.66)   10 เม.ย. 2566 134
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2565 (เดือน ต.ค.64-มี.ค.65)   4 เม.ย. 2565 131
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปี 2564   14 พ.ค. 2564 212
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ปี 2564   13 พ.ค. 2564 225
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดซื้อพัสดุรายเดือน   13 ก.ค. 2563 306