เทศบาลตำบลขามเรียง

Khamriang Subdistrict Municipality Office : Local Government

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 12

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566   31 มี.ค. 2566 46
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2565   4 เม.ย. 2565 104
แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2564-2566   13 ก.ค. 2564 243
แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2561-2563   13 ก.ค. 2563 333