เทศบาลตำบลขามเรียง

Khamriang Subdistrict Municipality Office : Local Government

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 8

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
แผนพัฒนาบุคคลากร ประจำปีงบประมาณ 2567-2569   22 ม.ค. 2567 11
การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566   31 มี.ค. 2566 88
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2565   4 เม.ย. 2565 146
แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2564-2566   13 ก.ค. 2564 281
แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2561-2563   13 ก.ค. 2563 382