เทศบาลตำบลขามเรียง

Khamriang Subdistrict Municipality Office : Local Government

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)


ออนไลน์ : 6

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) วันที่ โหลด
ประกาศนโยบาย No Gift Policy ปี พ.ศ.2566   30 มี.ค. 2566 63
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)   4 เม.ย. 2565 126
ประกาศเทศบาลตำบลขามเรียง เรื่อง นโบายคุณธรรมและความโปร่งใส (เทศบาลสีขาว)   10 ต.ค. 2564 157
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร   8 ก.ค. 2563 280