เทศบาลตำบลขามเรียง

Khamriang Subdistrict Municipality Office : Local Government

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน


ออนไลน์ : 12

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน วันที่ โหลด
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี 2566 รอบ 6เดือน   28 เม.ย. 2566 241
รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ม.ค66-มี.ค.66   5 เม.ย. 2566 97
รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2565 รอบ6เดือน (ต.ค.2564-มี.ค.2565)   4 เม.ย. 2565 189