เทศบาลตำบลขามเรียง

Khamriang Subdistrict Municipality Office : Local Government

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


ออนไลน์ : 5

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี วันที่ โหลด
รายงานผลการตรวจสอบงบการเงิน ประจำปี 2566   5 มี.ค. 2567 97
รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2565   20 มี.ค. 2566 126
รายงานแผนการใช้เงิน ช่วงไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ 2566   5 ม.ค. 2566 98
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564   4 เม.ย. 2565 201
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   30 พ.ย. 542 315
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564   30 พ.ย. 542 273