เทศบาลตำบลขามเรียง

Khamriang Subdistrict Municipality Office : Local Government

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี


ออนไลน์ : 10

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี วันที่ โหลด
:รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี2565   3 เม.ย. 2566 70
รายงายผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564   30 ก.ย. 2564 128
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564   13 พ.ค. 2564 190
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562   13 ก.ค. 2563 325