เทศบาลตำบลขามเรียง

Khamriang Subdistrict Municipality Office : Local Government

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 4

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
นโยบายบริหารงานบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2566   3 เม.ย. 2566 107
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566   6 ม.ค. 2566 104
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุุคคล พ.ศ.2565   4 เม.ย. 2565 158
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2564   13 พ.ค. 2564 299