เทศบาลตำบลขามเรียง

Khamriang Subdistrict Municipality Office : Local Government

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 9

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
นโยบายบริหารงานบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2566   3 เม.ย. 2566 48
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566   6 ม.ค. 2566 56
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุุคคล พ.ศ.2565   4 เม.ย. 2565 118
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2564   13 พ.ค. 2564 243