เทศบาลตำบลขามเรียง

Khamriang Subdistrict Municipality Office : Local Government

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


ออนไลน์ : 8

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ วันที่ โหลด
คู้มือแนวทางวางการปฏิบัตการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ   17 ม.ค. 2567 10
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน   13 ก.ค. 2563 308