เทศบาลตำบลขามเรียง

Khamriang Subdistrict Municipality Office : Local Government

บันทึกการประชุมสภาฯ


ออนไลน์ : 2

บันทึกการประชุมสภาฯ วันที่ โหลด
รายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่1   1 ธ.ค. 2565 34
รายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่2   1 ธ.ค. 2565 34
รายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่3   1 ธ.ค. 2565 62
รายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่1   1 ธ.ค. 2565 33
รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ ครั้งที่ 2   1 ธ.ค. 2565 32
รายงานการประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่1   3 ต.ค. 2565 34
รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ ครั้งที่ 1   24 ส.ค. 2565 34
รายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่1   22 ส.ค. 2565 33
รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่1 ประจำปี 2565   19 ส.ค. 2565 33
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลขามเรียง (ครั้งแรก)ประจำปี 2564   15 ก.ค. 2564 471
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลขามเรียงสมัยที่1 ครั้งที่1 ประจำปี 2564   15 ก.ค. 2564 244
การประชุมสภาเทศบาลตำบลขามเรียง สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563   12 พ.ค. 2564 185
การประชุมสภาเทศบาลตำบลขามเรียง สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563   12 พ.ค. 2564 178
รายงานการประชุมสภา สมัยที่2 ครั้งที่2   13 ก.ค. 2563 253
รายงานการประชุมสภา สมัยที่2 ครั้งที่1   3 ก.ค. 2563 382
รายงานการประชุมสภา สมัยที่1 ครั้งที่1   1 ก.ค. 2563 210