เทศบาลตำบลขามเรียง

Khamriang Subdistrict Municipality Office : Local Government

บันทึกการประชุมสภาฯ


ออนไลน์ : 3

บันทึกการประชุมสภาฯ วันที่ โหลด
รายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่1   1 ธ.ค. 2565 80
รายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่2   1 ธ.ค. 2565 66
รายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่3   1 ธ.ค. 2565 234
รายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่1   1 ธ.ค. 2565 71
รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ ครั้งที่ 2   1 ธ.ค. 2565 64
รายงานการประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่1   3 ต.ค. 2565 69
รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ ครั้งที่ 1   24 ส.ค. 2565 65
รายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่1   22 ส.ค. 2565 62
รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่1 ประจำปี 2565   19 ส.ค. 2565 66
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลขามเรียง (ครั้งแรก)ประจำปี 2564   15 ก.ค. 2564 529
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลขามเรียงสมัยที่1 ครั้งที่1 ประจำปี 2564   15 ก.ค. 2564 283
การประชุมสภาเทศบาลตำบลขามเรียง สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563   12 พ.ค. 2564 218
การประชุมสภาเทศบาลตำบลขามเรียง สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563   12 พ.ค. 2564 213
รายงานการประชุมสภา สมัยที่2 ครั้งที่2   13 ก.ค. 2563 334
รายงานการประชุมสภา สมัยที่2 ครั้งที่1   3 ก.ค. 2563 441
รายงานการประชุมสภา สมัยที่1 ครั้งที่1   1 ก.ค. 2563 245