เทศบาลตำบลขามเรียง

Khamriang Subdistrict Municipality Office : Local Government

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน


ออนไลน์ : 9

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน วันที่ โหลด
คู่มือการปฏิบัติงานผู้ช่วยนักสังสงเคราะห์   22 เม.ย. 2567 25
คู่มือการปฏิบัติงานกองช่าง   4 เม.ย. 2565 266
คู่มือการปฏิบัติงานนักทรัพยากรบุคคล   14 ม.ค. 2565 785
วินัยและการรักษาวินัย   25 มิ.ย. 2563 323