เทศบาลตำบลขามเรียง

Khamriang Subdistrict Municipality Office : Local Government

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน


ออนไลน์ : 7

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน วันที่ โหลด
คู่มือการปฏิบัติงานผู็ช่วยนักสังคมสงเคาระห์   3 เม.ย. 2566 62
คู่มือการปฏิบัติงานกองช่าง   4 เม.ย. 2565 182
คู่มือการปฏิบัติงานนักทรัพยากรบุคคล   14 ม.ค. 2565 472
วินัยและการรักษาวินัย   25 มิ.ย. 2563 292