เทศบาลตำบลขามเรียง

Khamriang Subdistrict Municipality Office : Local Government

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน


ออนไลน์ : 4

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน วันที่ โหลด
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2566รอบ 6 เดือน   3 เม.ย. 2566 76
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน   4 เม.ย. 2565 172
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน   13 พ.ค. 2564 264
รายงานการกำกับติดต่อการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน   14 ก.ค. 2563 308