เทศบาลตำบลขามเรียง

Khamriang Subdistrict Municipality Office : Local Government

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี


ออนไลน์ : 6

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี วันที่ โหลด
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี 2565   5 เม.ย. 2566 46
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี2564   4 เม.ย. 2565 124
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2563   13 พ.ค. 2564 258