ติดต่อ


ออนไลน์ : 6

ที่อยู่ : เทศบาลตำบลขามเรียง
 226  หมู่15 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150


เว็ปไซต์ : www.khamriang.go.th

โทรศัพท์  043-754134
แฟกช์ 043-754173

E-Mail : khamriang.19@gmail.com

 
View : 3101