ประวัติความเป็นมา


ออนไลน์ : 7

หัวข้อ :: ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา
เทศบาลตำบลขามเรียง


 
เทศบาลตำบลขามเรียง  ยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลขามเรียง เป็นเทศบาลตำบลขามเรียง ตั้งแต่วันที่ ๑๘ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง  จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม เป็นเทศบาลตำบลขามเรียง  ลงวันที่ ๑๕ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

วันที่ : 25 พฤษภาคม 63   View : 1524