เทศบาลตำบลขามเรียง

Khamriang Subdistrict Municipality Office : Local Government

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy


ออนไลน์ : 7

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy วันที่ โหลด
การสร้างวัฒนธรรม (No Gift Policy) ประจำปี 2566   10 เม.ย. 2566 73
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy   5 เม.ย. 2566 38
ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปี 2566   30 มี.ค. 2566 40
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส่ (เทศบาลสีขาว)   4 เม.ย. 2565 124
ข้อบังคับเทศบาลตำบลขามเรียง   13 ก.ค. 2563 287