การประชุมผู้บริหาร พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ครั้งที่1 ประจำปี 2565


ออนไลน์ : 3

หัวข้อ :: การประชุมผู้บริหาร พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ครั้งที่1 ประจำปี 2565


วันพุธที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2565 นายปราการ เจริญสุรสกล นายกเทศมนตรีตำบลขามเรียง เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ครั้งที่1 ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลขามเรียง การประชุมเพื่อปรึกษาหารือ รับฟังข้อเสนอแนะปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติงานและเป็นแนวทางปฏิบัติราชการ


โพสโดย : จิตรา   วันที่ : 27 พฤษภาคม 2565   View : 228
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลขามเรียง เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง  (ดู 415)
ประกาศเทศบาลตำบลขามเรียง บังคับใช้เทศบัญญัติ เรื่องตลาด พ.ศ.2563  (ดู 729)
ประกาศเทศบาลตำบลขามเรียงบังคับใช้เทศบัญญัติ เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอัตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2563  (ดู 413)
ประกาศสภาเทศบาลตำบลขามเรียง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลขามเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓  (ดู 403)
ประกาศเทศบาลตำบลขามเรียง เรื่อง กำหนดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สัตว์ควบคุมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม  (ดู 551)
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2563  (ดู 430)
ประกาศเทศบาลตำบลขามเรียง เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  (ดู 503)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :